نسخه PDF
آرشیو روزنامه

اخبار
دکتر سید یاسر جبرائیلی/نظرات و گفته ها و ناگفته ها درباره اقتصاد ایران اسلامی/#نه_به_نئولیبرالیسم/روز دانشجو+تصاویر

۱- فساد دبش ارتباطی به ارزترجیحی ندارد. این شرکت ارز نیمایی گرفته است! فساد در میزان نامتعارف تخصیص است. ۲- ما قائل به ارز ترجیحی یا ارزچند_نرخی نیستیم. کل ارز صادراتی کشور باید به یک نرخ (زیر ۲۰ هزار تومان) توسط بانک مرکزی خریداری و به همان نرخ به اولویتهای کشور تخصیص یابد.

شناسه خبر : 21655, منتشر شده در مورخ : ۲۹ آبان ۱۴۰۲

پیشخوان روزنامه ها:

روزنامه سراج/خبر خوب مخبر معاون اول رئیس جمهور آیت الله ابراهیم رئیسی برای بچه ها و خانواده های اتیسم

روزنامه سراج/خبر خوب مخبر معاون اول رئیس جمهور آیت الله ابراهیم رئیسی برای بچه ها و خانواده های اتیسم

برچسب ها :
روزنامه سراج/خبر خوب مخبر معاون اول رئیس جمهور آیت الله ابراهیم رئیسی برای بچه ها و خانواده های اتیسم سراج خبر خوب مخبر