نسخه PDF
آرشیو روزنامه

شناسه خبر : 18561, منتشر شده در مورخ : ۴ مهر ۱۴۰۲

روزنامه سراج

پیشخوان روزنامه های فردا/بنگاه دار اعظم/#بانکها_غلط_میکنند/خود انتقادی فرزین رئیس بانک مرکزی ایران

پیشخوان روزنامه های فردا/بنگاه دار اعظم/#بانکها_غلط_میکنند/خود انتقادی فرزین رئیس بانک مرکزی ایران

برچسب ها :
پیشخوان روزنامه های فردا/بنگاه دار اعظم/#بانکها_غلط_میکنند/خود انتقادی فرزین رئیس بانک مرکزس ایران سراج روزنامه خبر