نسخه PDF
آرشیو روزنامه

شناسه خبر : 16218, منتشر شده در مورخ : ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

عکس ایران اینترنشنال:رئیس جمهور آمریکا با پوشیدن لباس زنانه در حال ترویج بی حجابی در ایران

عکس ایران اینترنشنال:رئیس جمهور آمریکا با پوشیدن لباس زنانه در حال ترویج بی حجابی در ایران

رئیس جمهور آمریکا با پوشیدن لباس زنانه در حال ترویج بی حجابی در ایران

برچسب ها :
رئیس جمهور آمریکا با پوشیدن لباس زنانه در حال ترویج بی حجابی در ایران؛ عکس خبر ماهواره