نسخه PDF
آرشیو روزنامه

شناسه خبر : 16211, منتشر شده در مورخ : ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

عکس

آقای سخنگوی دولت/تصویر جالب از سخنگوی دولت علی بهادری جهرمی سوار بر موتور

آقای سخنگوی دولت/تصویر جالب از سخنگوی دولت علی بهادری جهرمی سوار بر موتور

تصویر شخصی آشنا در دولت سوار بر موتور بجای شاسی بلند
برچسب ها :
آقای سخنگوی دولت/تصویر جالب از سخنگوی دولت علی بهادری جهرمی سوار بر موتور سخنگوی دولت علی بهادری جهرمی دولت رئیسی خبر