نسخه PDF
آرشیو روزنامه

شناسه خبر : 13769, منتشر شده در مورخ : ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

سراج روزنامه سراسری صبح ایران

روزنامه سراج/دستور رئیس جمهور برای کاشت یک میلیارد درخت در کشور

روزنامه سراج/دستور رئیس جمهور برای کاشت یک میلیارد درخت در کشور

برچسب ها :
روزنامه سراج/دستور رئیس جمهور برای کاشت یک میلیارد درخت در کشور