تیتر خبرها
نسخه PDF
آرشیو روزنامه

اخبار
علی‌رضا ملااحمدی/شکست مفتضحانه، سرود ملّی و مسئله‌ی «غیرتِ ملّی»

تأثیر فحاشی‌هایی که روزهای اخیر به بازیکنان (بخصوص از سوی آن ۲-۳ پیشکسوتِ بی‌غیرت) شد را هم نمیتوان در تضعیف روحیه‌ی بازیکنان نادیده گرفت.