نسخه PDF
آرشیو روزنامه

اخبار
دکتر سید یاسر جبرائیلی/نظرات و گفته ها و ناگفته ها درباره اقتصاد ایران اسلامی/#نه_به_نئولیبرالیسم/روز دانشجو+تصاویر

۱- فساد دبش ارتباطی به ارزترجیحی ندارد. این شرکت ارز نیمایی گرفته است! فساد در میزان نامتعارف تخصیص است. ۲- ما قائل به ارز ترجیحی یا ارزچند_نرخی نیستیم. کل ارز صادراتی کشور باید به یک نرخ (زیر ۲۰ هزار تومان) توسط بانک مرکزی خریداری و به همان نرخ به اولویتهای کشور تخصیص یابد.

شناسه خبر : 21656, منتشر شده در مورخ : ۲۹ آبان ۱۴۰۲

بیش از 500 پروانه اشتغال مهندسین استان سمنان صادر و تمدید شد

بیش از 500 پروانه اشتغال مهندسین استان سمنان صادر و تمدید شد

سراج سمنان/ از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه 517 پروانه اشتغال مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان صادر وتمدید شد.

به گزارش خبرنگار سراج آنلاین، بیش از 240 پروانه تمدید شده در رشته‌های عمران و معماری بوده و سایر پرونده‌ها مربوط به اعضا در رشته‌های مکانیک، برق، نقشه‌برداری وشهرسازی است.
همچنین بیش از 140 نفراز تحصیلکردگان رشته های مختلف مهندسی در 6 ماهه نخست به عضویت سازمان نظام مهندسی استان درآمده‌اند.
در حال حاضر بیش از پنج هزار نفر از مهندسین استان سمنان در عضویت سازمان نظام مهندسی قرار دارند که بیش از سه هزار نفر از این اعضا دارای پروانه اشتغال به کار است.
رشته‌های عمران و معماری با تعداد سه هزار و 265عضو بیشترین میزان اعضا را به خود اختصاص داده‌اند.
رشته‌های برق و مکانیک به ترتیب با 887 و 793 نفر عضو در رده‌های بعدی قرار دارند.

برچسب ها :
سازمان نظام مهندسی استان سمنان، سمنان تمدید پروانه