نسخه PDF
آرشیو روزنامه

اخبار
خبرنگار سراج و مترجم زبان چینی:مهدی چراغ بیکی:ما خواستار آزادی بیان و آزادی رسانه در چین هستیم

ما تصدی مادام العمری نمیخواهیم، اجازه ندارید قانون اساسی حزب کمونیست را تغییر بدهید، چین به امپراطور نیاز ندارد، ما انقلاب فرهنگی نمیخوایم ما اصلاحات میخواهیم، ما خواستار آزادی بیان و آزادی رسانه هستیم،ما آزادی میخواهیم.

شناسه خبر : 15917, منتشر شده در مورخ : ۲۷ آبان ۱۴۰۱

عکس:

طنز: یک علامت جدید به تابلو های راهنمایی و رانندگی اضافه شد

طنز: یک علامت جدید به تابلو های راهنمایی و رانندگی اضافه شد

خطر رفتن به گونی

برچسب ها :
طنز: یک علامت جدید به تابلو های راهنمایی و رانندگی اضافه شد