تیتر خبرها
نسخه PDF
آرشیو روزنامه

اخبار
فولاد کویر و ما جهانی فکر می کنیم و منطقه ای عمل می کنیم

دکتر حسین حسین زاده رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل مجتمع فولاد کویر در حاشیه بازدید ابو طالب امینی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان از این مجتمع گفت:طبق ماده ۲۷ قانون هوای پاک دستگاه های اجرایی و مرتبط باید کمر بند سبز در اطراف جاده ها و مناطق بیابانی ایجاد نمایند.