تیتر خبرها
نسخه PDF
آرشیو روزنامه

اخبار
عباس بابائی/از «لولهنگ‌پهلوی» تا «بنویسید: ساخت ایران»

«ملتی که لیاقت لولهنگ‌سازی ندارد، چگونه می‌تواند صنعت نفت را اداره کند؟!»