نسخه PDF
آرشیو روزنامه

اخبار
نحوه برگزاری امتحانات مدارس تشریح شد

وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگاران نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان در خردادماه ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

شناسه خبر : 3253, منتشر شده در مورخ : ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

پیشخوان روزنامه ها

تصویر صفحه نخست روزنامه سراج/حوادث کوچک امروز فجایع بزرگ فرداست

تصویر صفحه نخست روزنامه سراج/حوادث کوچک امروز فجایع بزرگ فرداست

سراج خوان شوید!

حوادث کوچک امروز فجایع بزرگ فرداست

سراج،این روزها مثل یک فیلم تخیلی نیست و آنچه جدی گرفته نمی شود  اتفاقات و حوادثی است که در مسائل اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی ، سیاسی و بهداشتی به وجود آمده است  و ما معتقد هستیم که  این ها مقدمه ای برای یک ذی المقدمه است و به عبارت دیگر این حادثه های کوچکی که با بی تفاوتی از آنها می گذریم فجایع بزرگی را در آینده ای نزدیک رقم خواهد زد.

روزنامه سراسری صبح ایران بخوانید

برچسب ها :
سراج خوان شوید! حوادث کوچک امروز فجایع بزرگ فرداست سراج،اين روزها مثل يک فيلم تخيلي نيست و آنچه جدي گرفته نمي شود اتفاقات و حوادثي است که در مسائل اجتماعي،فرهنگي،اقتصادي ، سياسي و بهداشتي به وجود آمده است و ما معتقد هستيم که اين ها مقدمه اي براي يک ذي المقدمه است و به عبارت ديگر اين حادثه هاي کوچکي که با بي تفاوتي از آنها مي گذريم فجايع بزرگي را در آينده اي نزديک رقم خواهد زد. روزنامه سراسری صبح ایران بخوانید.