تیتر خبرها
نسخه PDF
آرشیو روزنامه

اخبار
سراج/شهرداری اصل عمل متقابل!

حال که شهرداری نوفل لوشاتو همزمان با دهه فجر اقدام به حذف نام امام کرده است شما هم باید خیابان نوفل لوشاتو تهران که سفارت فرانسه و چهار سفارتخانه دیگر در آن قرار دارند را به امام خمینی (ره) تغییر بدهید