نسخه PDF
آرشیو روزنامه

شناسه خبر : 16134, منتشر شده در مورخ : ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

سراج روزنامه سراسری صبح ایران

آگهی مناقصه عمومی فروش و تحویل فوری شبکه ماهواره ای ایران اینترنشنال با کارمندان

آگهی مناقصه عمومی فروش و تحویل فوری شبکه ماهواره ای ایران اینترنشنال با کارمندان

برچسب ها :
آگهي مناقصه عمومي فروش و تحویل فوری شبکه ماهواره ای ایران اینترنشنال با کارمندان