نسخه PDF
آرشیو روزنامه

اخبار
خبرنگار سراج و مترجم زبان چینی:مهدی چراغ بیکی:ما خواستار آزادی بیان و آزادی رسانه در چین هستیم

ما تصدی مادام العمری نمیخواهیم، اجازه ندارید قانون اساسی حزب کمونیست را تغییر بدهید، چین به امپراطور نیاز ندارد، ما انقلاب فرهنگی نمیخوایم ما اصلاحات میخواهیم، ما خواستار آزادی بیان و آزادی رسانه هستیم،ما آزادی میخواهیم.

شناسه خبر : 15914, منتشر شده در مورخ : ۲۷ آبان ۱۴۰۱

سراج روزنامه سراسری صبح ایران

«ایمان صادق» و «عمل صالح» و«جهاد در راه خدا»

«ایمان صادق» و «عمل صالح»  و«جهاد در راه خدا»

برچسب ها :
«ایمان صادق» و «عمل صالح» و«جهاد در راه خدا»