نسخه PDF
آرشیو روزنامه

اخبار
خبرنگار سراج و مترجم زبان چینی:مهدی چراغ بیکی:ما خواستار آزادی بیان و آزادی رسانه در چین هستیم

ما تصدی مادام العمری نمیخواهیم، اجازه ندارید قانون اساسی حزب کمونیست را تغییر بدهید، چین به امپراطور نیاز ندارد، ما انقلاب فرهنگی نمیخوایم ما اصلاحات میخواهیم، ما خواستار آزادی بیان و آزادی رسانه هستیم،ما آزادی میخواهیم.

شناسه خبر : 13824, منتشر شده در مورخ : ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

سراج روزنامه سراسری صبح ایران

روزنامه سراج/گاز بدهیم خدمتون!؟/هجوم به هیزم در اروپا/نبود گاز و حتی هیزم هم در اروپا نایاب شد

روزنامه سراج/گاز بدهیم خدمتون!؟/هجوم به هیزم در اروپا/نبود گاز و حتی هیزم هم در اروپا نایاب شد

برچسب ها :
روزنامه سراج/گاز بدهیم خدمتون!؟/هجوم به هیزم در اروپا/نبود گاز و حتی هیزم هم در اروپا نایاب شد