تیتر خبرها
نسخه PDF
آرشیو روزنامه

اخبار
تصویر صفحه نخست روزنامه سراج/همگرایی ملی بین دولت و مجلس

قالیباف درباره تلاش مجاهدانه رئیس جمهور حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیر کاری در پنجشنبه ها و جمعه ها و سفرهای استانی گفت و آیت الله رئیسی از امانت داری و پاسخگویی و هماهنگی و همگرایی قوا که یک راهبرد ملی است سخن به میان آورد.