تیتر خبرها
نسخه PDF
آرشیو روزنامه

اخبار
فروش ویژه

یا مثلا قوه قضائیه در مناسبت های مختلف زندانیان و محکومین را عفو می کند. به نحوی که پیش از این بر اساس دودوتا چارتای قانون، هیچ راهی برای بخشش نبود و محکوم بایستی مجازاتش را متحمل می شد.