نسخه PDF
آرشیو روزنامه

شناسه خبر : 5440, منتشر شده در مورخ : ۳۰ آبان ۱۴۰۰

پیشخوان روزنامه ها

تصویر صفحه نخست روزنامه سراج/فراستی منتقدی رک گو است که گفته فیلم قهرمان اصغر فرهادی بیچاره و مفلوک است

تصویر صفحه نخست روزنامه سراج/فراستی منتقدی رک گو است که گفته فیلم قهرمان اصغر فرهادی بیچاره و مفلوک است

برچسب ها :
تصویر صفحه نخست روزنامه سراج/فراستی منتقدی رک گو است که گفته فیلم قهرمان اصغر فرهادی بیچاره و مفلوک است